Opetuslupa­laisille

LIIKENTEEN PERUSTEET

Suoritettava ennen opetuksen aloittamista

– Ensimmäistä ajokorttia suorittavan teoriaopetus 4 h
netissä 93€

Itseopiskelumateriaali 35€ Sis. kirjan ja teoriakoeharjoitukset.

RISKIENTUNNISTAMIS KOULUTUS, 8H

Suoritettava ennen ajokoetta

– 4h teoriaopetusta

– 4h ajo-opetusta
(1h pimeänajo simulaattorilla, 1h liukasradalla, 2h liikenteessä)

HINTA YHTEENSÄ 320€

Radan käyttömaksu 75€

Lisäpalvelut

– Oppikirja+ nettitunnukset teoriakoeharjoitteluun 35€

– Ajotunti 89€