Opetuslupalaisille

Liikenteen perusteet

Suoritettava ennen opetuksen aloittamista

- Ensimmäistä ajokorttia suorittavan teoriaopetus 4 h
                   netissä 93€
 

Itseopiskelumateriaali 35€ Sis. kirjan ja teoriakoeharjoitukset.

Riskientunnistamis koulutus, 8h

Suoritettava ennen ajokoetta

- 4h teoriaopetusta

- 4h ajo-opetusta
(1h pimeänajo simulaattorilla, 1h liukasradalla, 2h liikenteessä)

HINTA YHTEENSÄ 320€

Radan käyttömaksu 75€

Lisäpalvelut

- Oppikirja + nettitunnukset teoriakoeharjoitteluun 35€

- Ajotunti 89€