Opetuslupalaisille

Liikenteen perusteet

Suoritettava ennen opetuksen aloittamista

- Ensimmäistä ajokorttia suorittavan teoriaopetus 4 h
(Luokassa 80€, netissä 49€)

Itseopiskelumateriaali 29,50 Sis. kirjan ja teoriakoeharjoitukset.

Riskientunnistamis koulutus, 8h

Suoritettava ennen ajokoetta

- 4h teoriaopetusta

- 4h ajo-opetusta
(1h pimeänajo simulaattorilla, 1h liukasradalla, 2h liikenteessä)

HINTA YHTEENSÄ 299€

Radan käyttömaksu 75€

Lisäpalvelut

- Oppikirja + nettitunnukset teoriakoeharjoitteluun 29,50

- B-teoria (vapaaehtoinen) 4h 80€

- Ajotunti 85€